Neobuxbaumia euphorbioides נאובוקסבאומיה חלבלובית

Neobuxbaumia polylopha נאובוקסבאומיה מצויצת

Nopalea cochenillifera צבר נפוליטוס

Notocactus horstii v. rosieflorus נוטוקקטוס הורסטי